Laatste Nieuws

Workshops Kennismaken en Werken met de ELO krijgen vervolg in 2016!

29 januari 2016

September 2015 berichtten wij u over ontwikkelingen n.a.v. het Versterkingsplan Brandweeronderwijs (VBO). Dit versterkingsplan heeft als resultaat uit verschillende deelprojecten een nieuw soort opleiding opgeleverd. Blended learning en een nieuwe wijze van examineren hebben hierin een plaats gekregen. Alles komt samen in een Elektronische Leeromgeving (ELO). De BOGO gaat in het voorjaar 2016 meewerken aan een pilot waarin dit hele concept uitgeprobeerd gaat worden. Dit betekent voor veel betrokkenen dat er op een andere manier te werk moet worden gegaan. Zo zullen er geen boeken meer verstrekt worden en vinden niet alleen deelnemers, maar ook docenten en instructeurs, alles wat ze moeten weten en kennen in de ELO. Voor de docenten en instructeurs betekent dit dat ze moeten leren omgaan met het werken met een ELO. De afgelopen periode heeft de BOGO diverse ELO-trainingen verzorgd voor haar docenten/instructeurs uit de diverse regio’s en het BOGO-personeel. In Kennismaken met de ELO heeft de docent laten zien wat de ELO is en hoe de ELO in het landelijke en regionale brandweeronderwijs gebruikt kan worden. Bovendien heeft een ieder de gelegenheid gekregen om een deel van de ELO zelf te verkennen. Met behulp van bestaande digitale lesmaterialen heeft de docent in Werken met de ELO de deelnemers geleerd om een leerarrangement samen te stellen en te publiceren. Ook is aandacht besteed aan de didactische basis van een leerarrangement. Een leerarrangement kan bijvoorbeeld bestaan uit enkele samenhangende leeractiviteiten waarmee deelnemers een les- of oefenavond kunnen voorbereiden. In 2016 worden nog ELO-trainingen georganiseerd voor degenen die in 2015 niet in de gelegenheid waren om de trainingen te volgen.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380