Laatste Nieuws

Training Krachtig Begeleiden

01 december 2016

Alle (freelance) docenten die werkzaam zijn voor Stichting Brandweeropleidingen BOGO hebben zich kunnen inschrijven voor een 2-daagse training Krachtig begeleiden. De trainers, die in opdracht van de BOGO de training hebben ontwikkeld, zijn Gitty Verhoef (beleidsadviseur vakbekwaamheid Brandweer Fryslân) en Jan Pluim (kennisregisseur Brandweer Gelderland-Zuid). Zij voeren deze training uit als afstudeeropdracht van de Post HBO-opleiding ‘Trainen met Ziel en Zakelijkheid’ van het opleidingsinstituut Blankestijn & Partners.

Het doel van deze training is de persoonlijke effectiviteit in de coachende rol als docent binnen het brandweeronderwijs te vergroten. In de leergang Docent doet men reeds de nodige kennis op en leert men vaardigheden voor het coachen en begeleiden van de deelnemer in zijn leerproces. In de praktijk levert dit echter niet altijd het juiste resultaat op. In de training Krachtig Begeleiden gaan de docenten op zelfonderzoek uit hoe dat komt en hoe ze dit kunnen aanpakken. De volgende vragen worden gesteld; Waar ben je (al) goed in? Wat vind je lastig? Wat belemmert jou en wat kan je helpen in deze rol? Op basis van eigen leerdoel(en) leren de docenten in de training hun persoonlijke effectiviteit in hun coachende rol te vergroten: ‘Krachtig Begeleiden’.

Toen ik over deze training hoorde heb ik mij direct enthousiast aangemeld. De eerste ochtend was het weliswaar even wennen voor de groep docenten om zichzelf bloot te geven, maar er kwamen uiteindelijk mooie cases voorbij. We hebben het gehad over onze kernkwaliteiten, welke valkuilen daaraan gekoppeld waren, de uitdagingen die er dan voor je zijn en vooral welk type kernkwaliteit van een ander er dan in jouw allergiehoek zit. We hebben geoefend met het stellen van gevoelsvragen aan cursisten die in een weerstand in plaats van een leerstand zitten en we hebben onderzocht of het gesprek door het stellen van gevoelsvragen anders verloopt dan bij het stellen van open vragen. Gitty en Jan zijn geslaagd voor hun examen en de hele groep is huiswaarts gekeerd met extra skills in hun rugzak, de docenten hebben geleerd hoe ze hun gevoelens concreet kunnen benoemen om zo effectiever te kunnen communiceren met de cursisten. Kortom, erg leerzaam!

Henri Tanamal
Opleidingscoördinator/docent BOGO

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380