Laatste Nieuws

Ontwikkelingen Virtuele Reality

02 juni 2017

De BOGO werkt voor de trainingen met virtuele middelen met het systeem ADMS.

Sinds enkele maanden is Cees Schaap, werkzaam op de afdeling opleidingsontwikkeling, verantwoordelijk voor het maken van de scenario’s hiervoor. Deze techniek maakt het mogelijk om interactief, dynamisch en tijd realistisch te oefenen met verschillende incidenttypen.

Met behulp van een joystick lopen deelnemers door het virtuele oefengebied en zetten ze virtuele hulpverleners in door commando's en opdrachten te geven. De acties van de deelnemers bepalen het incidentverloop en zo oefenen zij dus constant het proces van beeld-, oordeels- en besluitvorming. Momenteel zijn het voornamelijk de bevelvoerders in opleiding die hier gebruik van maken bij de onderdelen OGS en THV.

Om de huidige scenario’s te verbeteren en nog beter werkbaar te maken is de BOGO bezig om deze te standaardiseren en te voorzien van duidelijke naamgeving en scenariobeschrijvingen. Op deze wijze is het voor de regisseur bij de oefeningen eenvoudiger om een scenario te vinden. Ook wordt nog beter georganiseerd dat een bevelvoerder in opleiding verschillende scenario’s krijgt met een logische opbouw in moeilijkheidsgraad.

De verwachting is dat virtueel trainen de komende jaren steeds meer worden zal worden toegepast. Een goede basis in de organisatie is dan ook essentieel voor de doorontwikkeling.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met Cees Schaap via cees.schaap@bogo.nl

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380