Laatste Nieuws

Stavaza ELO-district Oost

11 december 2017

Binnen District Oost zijn we met de teamleiders OOST6 bezig met de implementatie van Blended Learning. De ELO is een van de belangrijke instrumenten om Blended Learning mogelijk te maken. Samen met de teamleiders (en het DOVO) is door de projectleider Blended Learning OOST6 een proces ontworpen waarmee de gezamenlijke behoefte aan blended learningoplossingen voor OOST6 gestructureerd kunnen verlopen. In dit proces spelen de teamleiders per regio een belangrijke rol, maar er is sinds kort ook een zgn. coördinatiegroep ingericht. 

In deze coördinatiegroep zit naast de projectleider Blended Learning ook een vertegenwoordiger vanuit de Techniek, een vertegenwoordiger vanuit het perspectief Vakbekwaam Worden en een vertegenwoordiger vanuit het perspectief Vakbekwaam Blijven. 

Deze coördinatiegroep krijgt vanuit de teamleiders OOST6 opdrachten om gezamenlijke projecten op te zetten. De coördinatiegroep richt werkgroepen in met vertegenwoordigers van (bij voorkeur) alle regio's in ons district.  De projectleider Blended Learning stuurt de werkgroepen aan. De eerste werkgroep die nu aan het werk is, is de werkgroep Pompbediener. Deze werkgroep gaat eind dit jaar het eerste gezamenlijke blended learningproduct opleveren voor de doelgroep pompbediener. Dit product bestaat uit een digitale zelftest, een 5-tal e-learningmodules, een praktijktoets en een implementatieplan.

Met name dit laatste onderdeel is belangrijk, omdat we als coördinatiegroep graag aan de regio's in het district Oost mee willen geven hoe het eindproduct kan worden geïmplementeerd. Elke regio mag daar zijn eigen draai aan geven, maar we geven een aantal belangrijke handreikingen mee.

Voor volgend jaar heeft de coördinatiegroep geïnventariseerd bij de teamleiders waar de gezamenlijke behoefte ligt. Hier volgt een ontwikkelagenda uit voor 2018.

De projectleider gaat ook aan de slag met de beeldvorming van Blended Learning. Wat betekent Blended Learning eigenlijk? Hoe ziet het eruit? Wat betekent dat voor mij? Hoe moeilijk is dat eigenlijk? Dat zijn belangrijke vragen waar we de regio's mee willen activeren. Dat gaan we doen door het verzorgen van workshops over Blended Learning voor de afdelingen Vakbekwaamheid van elke regio. Er worden al dergelijke workshops ontwikkeld (in IJsselland en in Gelderland-Zuid) en we gaan deze initiatieven met elkaar verbinden en proberen te versterken.

Tot slot is nog belangrijk om te vermelden dat vanaf eind november Emelie Verbeek als afstudeerder van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 5 maanden onderzoek komt doen naar leerstijlen, leerbehoeftes, ervaringen van collega's in de regio's op het gebied van digitaal en Blended Learning. Het onderzoek gaat dwars door het district Oost en door alle lagen van de organisatie tot op medewerkersniveau. Hierbij hebben we hulp nodig van de regio's en dit zullen we samen met de teamleiders OOST6 oppakken.

Naast haar onderzoek zal Emelie ook een adviesrapport opstellen met mogelijke onderwijskundige interventies die we als OOST6 kunnen oppakken om de toekomstige producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen, behoeften en ervaringen.

Mocht je nog meer vragen hebben over het programma Blended Learning binnen OOST6, schroom niet om me te mailen of te bellen. Hoe meer erover gesproken wordt, hoe beter.

Marcel van Wijk
Projectleider OOST6

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380