Laatste Nieuws

Wijzigingen ELO-leergang Manschap A

11 december 2017

In april 2016 is de BOGO, als één van de vier pilotregio’s, gestart met de ELO-leergang Manschap A. Als pilotregio hebben wij samen met de docent, instructeurs en deelnemers uit de pilotgroep actief meegewerkt aan een aantal verbeterpunten binnen de leergang Manschap A. Ook de docenten en instructeurs van de groepen die vanaf 1 maart 2017 zijn gestart hebben ons voorzien van feedback op de les- en leerstof. Alle bevindingen zijn doorgestuurd aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Dit heeft met ingang van medio augustus geresulteerd in bijna 100 kleine en grote aanpassingen binnen de activiteitenplannen van de ELO-leergang Manschap A.

Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • Het aflegsysteem lagedruk (plaats in de ELO en aanpassing van de Leerwerkplekopdracht aflegsystemen)
  • Procedure gasfles
  • Linkjes naar beeld- en filmmateriaal
    Etc.

Het complete wijzigingsoverzicht is in de ELO geplaatst onder de informatiebronnen BOGO.

Per 1 januari staat er voor het incidenttype brand nog een wijziging op het programma. De grootste wijziging betreft de praktijktoets Werken op hoogte: die komt te vervallen. De nieuwe toetswijzer is geldig vanaf 1 januari 2018.

Hierdoor moet ook het activiteitenplan van Manschap A Brandbestrijding op dat punt gewijzigd worden. Het vervallen van de praktijktoets Werken op hoogte heeft ook impact op groepen die nu al met Brandbestrijding bezig zijn. Stond de praktijktoets gepland na 1 januari 2018 dan zal deze worden verwijderd uit het activiteitenplan. Het IFV is bezig met invulling van het vrijgekomen dagdeel. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren.

Uit het bovenstaande blijkt hoe zinvol het is om samen met het IFV te blijven ontwikkelen aan verbeterpunten van de ELO-leergang Manschap A.

Uw bevindingen kunt u sturen aan cees.schaap@bogo.nl of marion.van.der.smissen@bogo.nl
Wij zullen uw bevindingen verzamelen en doorsturen aan het IFV.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380