Vertrouwenspersonen

De BOGO biedt docenten en instructeurs de mogelijkheid gebruik te maken van externe ondersteuning in de vorm van een vertrouwenspersoon. Volgens afspraak met de BOGO-regio’s is hiervoor de vertrouwenspersoon van de betreffende regio waarin de docent/instructeur werkzaam is beschikbaar.

IJsselland

De heer Jan Langdeweerd van de Arbounie; op Sharepoint is te vinden hoe hij te benaderen is.

Gelderland-Midden

Mevrouw Elly Jansen: ellyarnhem@gmail.com
Telefoon /sms / WhatsApp: 0623670099

De vertrouwenspersoon registreert de klachten en de afwikkeling daarvan en rapporteert hier jaarlijks over aan de directie tenzij de klacht de gehele directie betreft, in dat geval rapporteert de vertrouwenspersoon aan het dagelijks bestuur. De rapportage bevat geen tot individuele medewerkers herleidbare gegeven

Gelderland-Zuid

De VRGZ heeft voor de vertrouwenspersoon een contract met GIMD, een landelijke adviesorganisatie die zowel medewerkers, teams als leidinggevenden begeleidt, adviseert, traint en coacht. De vaste vertrouwenspersoon van de VRGZ is mevrouw Mary Vos.

Je kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via 06 2245 8697 of per e-mail: m.vos@gimd.nl.

Noord- en Oost-Gelderland

Geen opgave ontvangen.

Twente

Ria Harkink: Ria.harkink@arbovitale.nl

Flevoland

Brandweer Flevoland heeft ervoor gekozen een externe vertrouwenspersoon aan te trekken. De vertrouwenspersoon van Tredin voor Brandweer Flevoland is Henk Hanssen.

06-53245233
hanssen@tredin.nl