Manschap A

De Manschap A werkt samen met de leden van een bluseenheid. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Manschap A hebben betrekking op de uitvoering en ondersteuning bij brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

Inhoud
De leergang Manschap A bestaat uit 4 taakgebieden: Brandbestrijding (BB), Technische hulpverlening (THV), optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OGS) en ondersteunen bij waterongevallen (WO). 

Het onderdeel brandbestrijding is opgebouwd uit 35 dagdelen. Hiervan vinden er 10 op een oefencentrum plaats. Voor het onderdeel levensreddend handelen wordt gebruik gemaakt van een gespecialiseerde docent.

Het onderdeel THV is opgebouwd uit 27 dagdelen. Hiervan vinden er 2 op een oefencentrum plaats. Het hoogste leerrendement wordt behaald wanneer het scenario wordt getraind op  het oefencentrum in Boxmeer of Troned.

De onderdelen OGS en WO zijn samengenomen in 1 blok. Dit is opgebouwd uit 12 dagdelen waarvan 1 WO. 

De dagdelen op de oefencentra vinden per 2 overdag plaats. De afsluitende realistische oefen 2-daagse brandbestrijding vindt plaats in Weeze (Duitsland). Hiervoor is in overleg met het oefencentrum een programma ontwikkeld. Hierbij is een overnachting inbegrepen.

Werkend leren
Verspreid over de leergang worden 16 leerwerkplekopdrachten uitgevoerd.

Instroomvoorwaarden
De deelnemer moet beschikken over een werk- en denkniveau op ten minste VMBO-niveau (volgens het Landelijk Functiehuis Brandweer).

Toetsing en certificering
Het examen bestaat uit de proeve van bekwaamheid met de volgende onderdelen:
• toetskaartopdrachten;
• 3 theoretische toetsen;
• 3 praktijksimulaties.

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt ongeveer 360 uur, onderverdeeld in 74 dagdelen van 3 contacturen, 82 uren zelfstudie en de benodigde uren voor 16 leerwerkplekopdrachten. Het zwaartepunt van de leergang zit in het begin. De weekbelasting van de avondopleiding begint met ongeveer 7 uur en neemt af naar ongeveer 3 uur.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380