Samenwerkingspartners

BOGO kent een aantal samenwerkingspartners buiten de aangesloten veiligheidsregio’s. Hieronder lichten we ze toe.

Koninklijke Luchtmacht

Met de luchtmacht hebben we een raamovereenkomst van 4 jaar waarin BOGO veel verschillende brandweeropleidingen met en voor de luchtmacht verzorgt. Daarnaast dragen we op verzoek van de luchtmacht bij aan de ontwikkeling van brandweeropleidingsproducten, zoals een opleiding vliegtuigbrandbestrijding. De samenwerking wordt van beide zijden als goed ervaren.

Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN)

Met BKCN hebben we een 4-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten die is ontstaan vanuit een gezamenlijke behoefte en gezamenlijk belang. BOGO fungeert (op verzoek) als steunpunt voor vragen aan bijvoorbeeld het IFV. We verzorgen opleidingsmaterialen voor opleidingen die BKCN met eigen instructeurs uitvoert. BOGO ontwikkelt en verzorgt ook bijscholingen voor de instructeurs van BKCN en treedt op als organisator voor examens die op BKCN worden afgenomen.