20 december 2018

Opleiden tot Bevelvoerder, dat doen we vanaf nu zo

In juni 2018 is in Twente een pilotgroep gestart met de herziene leergang Bevelvoerder. Deze leergang wordt via de Elektronische Leeromgeving (ELO) aangeboden. Dankzij deze pilot zijn we veel inzichten rijker, die ons geholpen hebben bij het verder ontwikkelen van […]

Lees verder
3 oktober 2018

Communicatie

Binnen BOGO staat al enkele maanden het onderwerp ‘communicatie’ centraal. In verschillende fasen werken we aan het verbeteren en stroomlijnen van onze communicatie en middelen. In de eerste fase is onder begeleiding van De Communicatiemakers gewerkt aan een communicatieplan waarin [...]
Lees verder
3 oktober 2018

BOGO heeft haar SWOD-accreditatie verlengd!

Op 12 juli heeft BOGO de 3-jaarlijkse audit ondergaan waarin wordt vastgesteld of BOGO voldoet aan de eisen voor het mogen verzorgen van de leergang Brandweerduiker. Deze audit is afgesloten met het oordeel ‘goed’. Uiteraard zijn we heel blij met [...]
Lees verder
3 oktober 2018

Leergang Manschap A Bonaire

Binnen het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) wordt op Bonaire de leergang Manschap A verzorgd in de elektronische leeromgeving (ELO). Bij BOGO zijn inmiddels al diverse leergangen Manschap A in de ELO afgerond, waardoor er voldoende ervaring en expertise van BOGO [...]
Lees verder
3 oktober 2018

Stand van zaken leergang Bevelvoerder

De pilotgroep in Twente is in juni jl. gestart met de herziene leergang Bevelvoerder en de eerste docenten zijn bijgeschoold door het IFV. De leergang Bevelvoerder wordt via de ELO aangeboden en er zijn veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt [...]
Lees verder
3 oktober 2018

Stand van zaken en 1e ervaringen leergang Brandweerchauffeur

Inmiddels is de eerste leergang Brandweerchauffeur al een heel eind onderweg. Alle nieuwe onderdelen (ten opzichte van de ‘oude’ leergang) zijn al een keer aan de orde geweest. Zo heeft deze doelgroep de e-learning modules doorlopen en zijn ze op [...]
Lees verder
3 oktober 2018

Verbouwing VR-ruimte

Wellicht is het je al opgevallen, maar met de verbouwing van de benedenverdieping bij BOGO wordt ook de VR-ruimte onder handen genomen. Met de komst van de rijsimulator in de leergang Brandweerchauffeur wil BOGO deze ruimte graag upgraden en een [...]
Lees verder
3 oktober 2018

Bijscholing Compressed Air Foam System (CAFS)

De veranderende inzettactieken (het Kwadrantenmodel) binnen de brandweer brengen ook veranderingen in de te gebruiken technieken met zich mee. Een van de recente technieken is het gebruik van drukluchtschuim bij gebouwbrandbestrijding. CAFS is een vorm van drukluchtschuim (DLS). De brandweer [...]
Lees verder
3 oktober 2018

BOGO en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op 25 mei had BOGO de risico’s in kaart gebracht en zaken zoals het opstellen van [...]
Lees verder
30 juli 2018

Starten met herziene leergang Bevelvoerder

Het IFV heeft een memo verspreid inzake het starten van de herziene leergang Bevelvoerder per april 2019, omdat het IFV niet eerder de terugkoppeling ontvangt van de implementatiegroepen. Eén van de implementatiegroepen is veiligheidsregio Twente. Voor iedereen is deze leergang [...]
Lees verder