Manschap

Aanmelden

De leergang Manschap is de basisopleiding voor de brandweerman of –vrouw. Tijdens deze leergang bereiden we je voor op de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken op het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.