Commissie Toezicht Lokale Toetsing

Sinds de invoering van blended learning binnen de brandweeropleidingen kennen we zowel toetsen als examens. De resultaten van de toetsen vormen het portfolio. Op de uitvoering van de toetsen en examens wordt toezicht gehouden. Voor het toezicht op de toetsen is de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (CTLT) in het leven geroepen.

Het IFV houdt toezicht op de examens. De CTLT heeft onder verantwoordelijkheid van het IFV enkele kerntaken.

Vaststellen toetsen

Door middel van steekproeven bekijkt de CTLT of uitslagen op de juiste manier zijn vastgelegd. Daarmee verandert de voorlopige uitslag in een definitieve uitslag. BOGO bepaalt wie als toezichthouder of beoordelaar wordt ingezet. De CTLT beoordeelt of deze personen voldoen aan de eisen en geeft een benoeming af.

Benoemen actoren

BOGO bepaalt wie als toezichthouder of beoordelaar ingezet wordt. De CTLT beoordeelt of deze personen voldoen aan de eisen en geeft een benoeming af.

Accrediteren toetsobjecten en -locaties

BOGO bepaalt waar praktijktoetsen uit het beoordelingsportfolio worden afgenomen. De CTLT beoordeelt of deze locaties en objecten voldoen aan de eisen en geeft hiervoor een accreditatie af.

Afhandelen bezwaarschriften

Deelnemers die bezwaar hebben tegen de uitslag van een portfoliotoets kunnen hiervoor terecht bij de CTLT. Dit geldt niet voor bezwaren tegen uitslagen van online toetsen. Deze worden in behandeling genomen door het IFV.

Controleren kwaliteit van toetsing

Door toetsmomenten te bezoeken, beoordeelt de CTLT of praktijktoetsen worden afgenomen volgens de gestelde eisen. Daarnaast heeft de CTLT een rol wanneer er fraude wordt geconstateerd bij portfoliotoetsen en bij het afgeven van dyslexieverklaringen.

Meer weten?

Meer informatie over de werkzaamheden van de CTLT vind je op de website van het IFV.

 

Commissie Toezicht Lokale Toetsing ctlt@bogo.nl
Voorzitter Natasja Scheinhardt 038 – 425 03 86
Secretaresse Susan Bruggeman 038 – 425 03 80
Lid Marieke Sikkens 06 – 106 422 35
Lid Henri Tanamal 06 – 128 875 89
Lid Jan Pieter Duhen 088 – 355 58 55