Missie & visie

Samen werken aan een veilige maatschappij. Dat is waar we bij BOGO in geloven. Met vooruitstrevend brandweeronderwijs willen we een waardevolle bijdrage leveren aan vakbekwame en gediplomeerde professionals en vrijwilligers binnen de brandweer.

Missie

BOGO wil als betrouwbare partner voor de 6 aangesloten veiligheidsregio’s professionele en kwalitatief goede brandweeropleidingen en examens verzorgen. Zo kunnen we gediplomeerde brandweermensen afleveren en bijdragen aan een veilige maatschappij.

Visie

Als opleidingsinstituut willen we kwaliteit leveren in een dynamische context. Wij vinden het belangrijk dat we brandweermensen opleiden met én door ‘de brandweer’. Het onderwijs dat we bieden moet aantrekkelijk zijn en van deze tijd. We brengen dan ook vraag en aanbod bij elkaar en leveren maatwerk om onze gezamenlijke doelstelling te kunnen behalen.

Service & Kwaliteit

Om goed onderwijs te kunnen bieden, is een onmiskenbare samenwerking met de praktijk van belang. Bij BOGO hebben we de kennis van en relatie met de afzetmarkt. Zo speelt repressief brandweerpersoneel een belangrijke rol binnen ons opleidingsinstituut.

We hechten bovendien veel waarde aan de kwaliteit van de onderwijsteams. Wij bieden trainingen aan voor al onze (freelance) docenten, instructeurs en beoordelaars. Zowel op vakinhoudelijke onderwerpen als op pedagogisch-agogisch gebied.

Opleidingsontwikkeling

We ontwikkelen de op hoofdlijnen opgezette leergangen van het IFV door tot maatwerkopleidingen voor de aangesloten veiligheidsregio’s en andere partners. We kunnen programma’s op basis van specifieke wensen aanpassen en activiteiten en (e-)modules op maat ontwikkelen en toevoegen.

Daarnaast ontwikkelen we eigen functie- en competentiegerichte leergangen, bijscholingen, cursussen en trainingen. Hierbij zoekt onze afdeling Opleidingsontwikkeling altijd naar een optimale mix van leeractiviteiten. De afdeling begeleidt en bewaakt de kwaliteit van de onderwijsteams door lessen te bezoeken, begeleidingsgesprekken te voeren en door continu te evalueren. Waar nodig bieden wij passende leerinterventies aan.

Onderwijskundige ondersteuning

Ook bieden we onderwijskundige ondersteuning aan Oost 6 – het samenwerkingsverband van de veiligheidsregio’s die aan ons zijn verbonden – in projecten op het gebied van vakbekwaam blijven.