(Bij)scholing Warmtebeeldcamera

Aanmelden

De doelstelling van de bijscholing is het vakinhoudelijk up-to-date brengen van personen op het gebied van het gebruik van de warmtebeeldcamera’s. De (bij)scholing warmtebeeldcamera is geschikt voor deelnemers met enige kennis van de camera die in het eigen korps gebruikt wordt.