Gaspakdrager

Aanmelden

Als gaspakdrager voer je werkzaamheden uit op het gebied van ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS). Dit doe je volgens een vaste procedure. Tijdens de leergang Gaspakdrager leer je veilig en verantwoord omgaan met beschermingsmiddelen, materialen en meetapparatuur.