Klachtenregeling

Een klacht is een uiting, het te kennen geven van ontevredenheid of een misnoegen over iets. Wanneer je een klacht hebt over de Stichting Brandweeropleidingen BOGO kun je deze aan ons kenbaar maken via het klachtenformulier.

Een klacht, gericht aan BOGO, kan gaan over het onbehoorlijk handelen van een van de medewerkers, docenten/instructeurs, de inhoud van het aangeboden onderwijs of informatie die gegeven wordt via de website en/of brochures. Ook kunnen overige zaken aangegeven worden.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en bewaard voor een periode van 5 jaar. Indien een klacht anoniem wordt ingediend, kan deze niet in behandeling worden genomen. Indien de behandeling van een klacht meer tijd in beslag neemt dan de vastgestelde periode, word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Indien je het niet eens bent met de reactie zoals in de brief is gesteld, heb je de mogelijkheid mr H.E. Davelaar van ‘Driehoek Advocaten’ in te schakelen. Het door hem gevelde oordeel is bindend voor beide partijen. Consequenties zullen zo snel als mogelijk worden afgehandeld.

Wij streven ernaar om de klacht binnen 4 weken af te handelen.