3 oktober 2018

BOGO en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Op 25 mei had BOGO de risico’s in kaart gebracht en zaken zoals het opstellen van een privacy statement en een verwerkingsregister gereed. Daarna heeft BOGO informatiebijeenkomsten gereorganiseerd met de betrokken functionarissen uit de aangesloten veiligheidsregio’s om te kijken of er vanuit BOGO een verwerkersovereenkomst opgesteld kan worden die voor elke regio goed te hanteren is. Hiervoor heeft elke regio zijn input aangeleverd. De bedoeling is dat deze verwerkingsovereenkomsten, in overleg met onze externe adviseur, in oktober gereed zijn.

Daarna zullen de nog ontbrekende zaken aangepakt worden zodat wij in 2018 nog kunnen zeggen: “BOGO voldoet aan de nieuwe wetgeving”.

Voor vragen omtrent AVG kun je mailen naar privacyloket@bogo.nl