3 oktober 2018

BOGO heeft haar SWOD-accreditatie verlengd!

Op 12 juli heeft BOGO de 3-jaarlijkse audit ondergaan waarin wordt vastgesteld of BOGO voldoet aan de eisen voor het mogen verzorgen van de leergang Brandweerduiker. Deze audit is afgesloten met het oordeel ‘goed’.

Uiteraard zijn we heel blij met deze uitslag! Ook de komende 3 jaar kun je bij BOGO terecht voor deze opleiding. BOGO bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.