3 oktober 2018

Communicatie

Binnen BOGO staat al enkele maanden het onderwerp ‘communicatie’ centraal. In verschillende fasen werken we aan het verbeteren en stroomlijnen van onze communicatie en middelen.

In de eerste fase is onder begeleiding van De Communicatiemakers gewerkt aan een communicatieplan waarin een uitgebreid vooronderzoek is gedaan naar behoeftes en wensen. Ook is er een nieuwe huisstijl in de steigers gezet. Op dit moment wordt gewerkt aan een verfrissing van onze website. We hopen in het najaar de website te kunnen lanceren!

Ook in het najaar zal er invulling gegeven worden aan een nieuwe functie binnen BOGO. Er wordt een communicatiemedewerker aangesteld die gaat zorgdragen voor BOGO-communicatie. De nieuwsbrief zoals deze nu aan je gepresenteerd is, zal veranderen. Dit is de laatste in deze vorm. Informatie zal in de toekomst afgepast worden op wat jij nodig hebt. Zo ontvang je alleen informatie die voor jou van belang is, en dan ook nog eens in een nieuw jasje. Je gaat van ons horen!