28 maart 2018

Leergang Bevelvoerder herzien

De leergang Bevelvoerder is herzien om een aantal redenen. Er is een nieuw kwalificatiedossier vastgesteld, de ervaringen binnen de leergang manschap A ten aanzien van blended learning en de ELO zijn positief en bovendien is er tegelijkertijd een groot aantal inhoudelijke vernieuwingen doorgevoerd.

Met deze nieuwe leergang Bevelvoerder zorgt de BOGO voor een actuele, blended leergang met gebruikmaking van de landelijke ELO en een proeve conform de uitgangspunten van het herontwerp examinering.

Nieuwe thema’s

In de nieuwe leergang is een aantal nieuwe thema’s geïntroduceerd zoals FABCM, situationele commandovoering, variabele voertuigbezetting, IBGS en vernieuwingen rondom het bestrijden van waterongevallen.

De BOGO heeft actief deelgenomen aan de implementatie- en expertgroep. Deze groepen hebben een aantal verbeterpunten verzameld zoals bijvoorbeeld een meer praktische benadering, betere aansluiting tussen theorie en praktijk en het verminderen van de studiebelasting van speciale incidentsoorten.

De leergang is in doorlooptijd korter geworden en bestaat uit de volgende vier delen:

  1. Van manschap naar bevelvoerder. Hierin ligt de nadruk op kennismaken met leidinggeven en het FABCM-model om naar incidenten te kijken. Daarna volgen drie incidenttypen.
  2. Leidinggeven aan technische hulpverlening en bestrijding van waterongevallen (THV/WO).
  3. Leidinggeven aan incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS).
  4. Leidinggeven aan brandbestrijding.

Toetsing

Er worden 3 theorietoetsen, 1 VR-praktijktoets of examen (THV/IBGS) en 1 praktijkexamen Brand met een item THV of IBGS afgenomen. Ook de toelatingsgesprekken zoals we die gewend zijn bij de leergang Manschap A zijn in deze leergang terug te vinden.

Docenten en instructeurs worden bijgeschoold om vanaf 1 juni een eerste leergang te kunnen verzorgen.