28 maart 2018

Leergang BOGO-docent

ls BOGO-docent heb je diverse taken die specifiek horen bij je functie. De BOGO ervaart dat de landelijke leergang Docent minder goed aansluit bij de taken die een docent bij de BOGO heeft.

Om onze docenten maatwerk te kunnen leveren, hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met het Deltion College. Met ervaringsdeskundigen uit de praktijk en deskundigen van Deltion is een kwalificatieprofiel ‘docent BOGO’ tot stand gekomen, waarin opgenomen is wat de werkelijke taken van een BOGO-docent zijn. Dit kwalificatiedossier vormt de basis voor de te ontwikkelen opleiding en beoordeling. De leergang zal nog beter aansluiten bij de werkzaamheden, keuzes en dilemma’s waar een docent van de BOGO mee te maken gaat krijgen in de praktijk.

Vaardigheden

Het Deltion College ontwikkelt de leergang, waarbij ervaringsdeskundigen vanuit de BOGO regelmatig meelezen. De leergang zal een vervolg zijn op de leergang Instructeur. Dit is dus tevens ook het instroomniveau. Het doel van de leergang is om verdiepende kennis en vaardigheden te bieden die de BOGO-docent nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. De basis van de opleiding is het eerdergenoemde kwalificatiedossier. Ook vormen de competenties van Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) een vertrekpunt bij de ontwikkeling.

Afronding

Vanaf september wordt de leergang BOGO-docent aangeboden. De opleiding heeft een doorlooptijd van 8 maanden. De afronding en eindtoetsing vindt binnen deze periode plaats, waarbij begeleiding van begin tot eind plaatsvindt. De leergang begint en eindigt met een tweedaagse ‘op de hei’. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 250 uur.