29 maart 2018

Leergang Brandweerchauffeur

De pilot Brandweerchauffeur is in januari jl. succesvol afgerond en heeft veel leerzame punten opgeleverd. Zo is o.a. vastgesteld dat de doorlooptijd van de nieuwe leergang ruim genoeg gepland moet worden om de deelnemers voldoende tijd te geven alle onderdelen in het voortgangsportfolio goed af te ronden. Daarnaast is ook een aantal inhoudelijke punten boven tafel gekomen. Deze zijn doorgevoerd in o.a. de e-learningmodules.

Informatiebijeenkomst

Begin februari is door het IFV een informatiebijeenkomst georganiseerd specifiek voor Brandweerchauffeur. Hierbij was ook een aantal BOGO-collega’s en instructeurs aanwezig. Veel informatie was natuurlijk al bekend, omdat de BOGO in de pilot heeft meegedaan, maar het was toch een waardevolle bijeenkomst om de puntjes op de i te kunnen zetten.De projectgroep is in volle vaart aan het werk. De opzet van de nieuwe leergang is inmiddels gepresenteerd aan de Onderwijsraad van de BOGO en de teamleiders binnen OOST6.

Waar zijn we als projectgroep druk mee:

    • De projectgroep is in overleg met de regio’s om in beeld te krijgen welke regio wel of niet met eigen voertuigen wil rijden
    • Samen met Green Dino en instructeurs worden er aanvullende scenario’s ontwikkeld voor de rijsimulator. (Die overigens ook gebruikt kunnen en mogen worden in het kader van Vakbekwaam Blijven door alle regio’s in OOST6)
    • Examenlocaties laten accrediteren in het district
    • De administratieve en logistieke voorbereidingen treffen voor de eerste leergang die vanaf mei 2018 start
    • Tot slot kijkt de projectgroep naar de inrichting van de ruimte waar nu de rijsimulator staat om een optimale leerervaring te creëren voor de deelnemers

Project

De Onderwijsraad van de BOGO heeft uitgesproken dat een onderzoek naar een uniform vakbekwaam blijven programma voor brandweerchauffeurs gewenst is. Hiervoor wordt nu ook samen met de regio’s een project opgestart. De bedoeling is dat rond de zomervakantie in beeld is hoe het uniforme programma er uit gaat zien zodat we dat ter besluitvorming voor kunnen leggen. Daarna brengen we in beeld wat dat voor gevolgen heeft voor het aantal instructeurs, aantal startlocaties en aantal voertuigen.

Mocht je vragen hebben over dit project, schroom niet om me te mailen of te bellen.
Hoe meer erover gesproken wordt, hoe beter.

Marcel van Wijk
Projectleider OOST6