3 oktober 2018

Leergang Manschap A Bonaire

Binnen het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) wordt op Bonaire de leergang Manschap A verzorgd in de elektronische leeromgeving (ELO). Bij BOGO zijn inmiddels al diverse leergangen Manschap A in de ELO afgerond, waardoor er voldoende ervaring en expertise van BOGO is om over te brengen op de collega’s van brandweer Bonaire.

Voor deze leergang Manschap A heeft een docent van BOGO van 3 t/m 18 mei jl. ondersteuning geboden aan de brandweer op Bonaire. Het incidenttype brand was reeds met goed resultaat afgerond, het incidenttype technische hulpverlening (THV) stond in mei op het programma. Na overleg met het hoofd vakbekwaamheid en een rondleiding op de kazerne werd duidelijk hoe de ondersteuning opgezet moest worden.

Er bleek behoefte te zijn aan:

  • Bijscholing ELO voor de hulpinstructeurs/ leerwerkplekbegeleiders
  • Ondersteuning geven aan de docent in de ELO (inhoudelijk)
  • Ondersteuning leveren aan het lesgeven
  • Adviseren uitvoering van het lesgeven + organisatie (tips/ tricks)

Op 17 mei stond de eerste praktijktoets gepland voor het onderdeel THV.  De geleverde ondersteuning, het enthousiasme van de docent, instructeurs en leerwerkplekbegeleiders hebben ervoor gezorgd dat alle cursisten deze toets met een positief resultaat hebben afgerond.

We zijn trots op dit resultaat!