20 december 2018

Opleiden tot Bevelvoerder, dat doen we vanaf nu zo

In juni 2018 is in Twente een pilotgroep gestart met de herziene leergang Bevelvoerder. Deze leergang wordt via de Elektronische Leeromgeving (ELO) aangeboden. Dankzij deze pilot zijn we veel inzichten rijker, die ons geholpen hebben bij het verder ontwikkelen van de opleiding. In dit nieuwsbericht informeren we je over deze laatste ontwikkelingen.

Activiteitenplan

Het eerste Activiteitenplan (AP) dat de pilotgroep Twente gebruikt, kent een aantal problemen en onduidelijkheden. Inmiddels heeft het IFV besloten om vanaf april 2019 een nieuw AP te maken waarin alle ervaringen van de pilotgroep zijn verwerkt.

Omdat onze regio’s dringend behoefte hebben aan nieuwe bevelvoerders en niet kunnen wachten tot april 2019, biedt BOGO een tussenoplossing: vanaf 1 januari bieden wij een nieuw AP aan. Dit AP is gebaseerd op de input van de pilotgroepen, eigen inzicht en de wensen vanuit de regio’s. In dit nieuwsbericht brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De grootste veranderingen

Waar hebben we het dan over? Allereerst is de leergang korter geworden en vinden er meer praktijkmomenten plaats. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de leiderschapsaspecten van de bevelvoerder en zijn de laatste ervaringen met betrekking tot situationele commandovoering en de nieuwe kijk op brandbestrijding verwerkt.

Bijscholing instructeurs

BOGO heeft een aantal van haar docenten een driedaagse bijscholing van het IFV laten volgen om vervolgens in een ‘train de trainer’ alle overige instructeurs en docenten bij te scholen over de inhoud, veranderingen en uitvoering van deze herziene leergang.

Functie Bevelvoerder

De functie Bevelvoerder bestaat uit 4 kerntaken. De bevelvoerder voert deze taken uit bij 4 incidenttypen, namelijk; technische hulpverlening, waterongevallen, gevaarlijke stoffen en brand. Een startbekwame bevelvoerder kan volgens het kwalificatiedossier bij de genoemde incidenttypen de volgende kerntaken uitvoeren.

 1. Uitrukken naar het incident
 2. Verkennen van het incident
 3. Bestrijden van het incident
 4. Herstellen van het incident

De herziene leergang

De herziene leergang bestaat uit 70 dagdelen. Dit is inclusief drie theorietoetsen, de praktijktoets computersimulatie THV-IBGS en het examenonderdeel Brandbestrijding. De leergang is opgedeeld in 4 blokken en net als bij de leergang Manschap A, opgebouwd van een klein naar een groot incident:

 • Blok 1: Van Manschap naar Bevelvoerder (VMNB)
 • Blok 2: Technische Hulpverlening en Waterongevallen (THV-WO)
 • Blok 3: Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)
 • Blok 4: Brandbestrijding (BB)

Landelijk wordt het blok leidinggeven aan IBGS afgesloten met het examenonderdeel THV-IBGS. Deze bestaat uit een computersimulatie THV-IBGS. BOGO neemt deel aan een tweejarige pilot om dit deel, geheel in de lijn van het herontwerp examineren, te beoordelen middels een praktijktoets computersimulatie THV-IBGS (Portfolio). Het examenonderdeel Brandbestrijding wordt gecombineerd met een IBGS of THV-inzet.

Opbouw van de vier blokken

Blok 1: van Manschap naar Bevelvoerder (VMNB) – 8 dagdelen
In dit blok zijn twee startbijeenkomsten gepland. Bij de eerste startbijeenkomst zijn de leerwerkbegeleiders, trajectbegeleider en docent aanwezig. Tijdens de leergang hebben de deelnemers 2 voortgangsgesprekken en evaluatiemomenten.

Blok 2: Technische Hulpverlening en Waterongevallen (THV-WO) – 18 dagdelen
Praktijkdag 1 Bevelvoerder in actie bij THV bestaat in dit blok uit 2 dagdelen. Tijdens 5 dagdelen gebruiken we computersimulatie (VR) als ondersteuning. Ook behandelen we in dit blok het taakgebied waterongevallen.

Blok 3: Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) – 15 dagdelen
Praktijkdag 1 Bevelvoerder in actie bij IBGS bestaat in dit blok uit 2 dagdelen. Tijdens 4 dagdelen gebruiken we computersimulatie (VR) als ondersteuning.

Blok 4: Brandbestrijding (BB) – 29 dagdelen
In dit blok vormen 14 dagendelen de Praktijkdagen 1 t/m 7: Bevelvoerder in actie bij brandbestrijding. De praktijkdagen 2, 4 ,5, 6 en 7 vinden plaats op een oefencentrum. Praktijkdagen 4 t/m 7 zijn meerdaagse trainingen (2 x 2 dagen). Bij deze meerdaagse trainingen is een overnachting inbegrepen. 

Bijzonderheden: voor de trainingen op het oefencentrum moet je elke dag een blusploeglid meenemen.

Keuzes praktijkdagen en computersimulatiedagen (VR)

Een aantal praktijkdagen kan opgesplitst worden in twee dagdelen:

 • Praktijkdag 1 Bevelvoerder in actie bij THV
 • Praktijkdag 1 Bevelvoerder in actie bij IBGS
 • Praktijkdag 1 en 3 Bevelvoerder in actie bij Brandbestrijding
 • De praktijkdagen op een oefencentra kunnen niet opgesplitst worden.

Het is mogelijk om telkens 2 dagdelen VR THV-WO of THV-IBGS samen te voegen tot 1 dag.

Studiebelasting

Bij een avondopleiding duurt de leergang 59 lesweken. Afhankelijk van de bovengenoemde keuzes praktijkdagen en VR kan de avondopleiding verlengt of verkort worden.

Contacturen 233
Zelfstudie 103
Leerwerkplekopdrachten 52
Totaal 388 

De gemiddelde weekbelasting voor een avondopleiding is 6,5 uur.

In de leergang Bevelvoerder zijn e-modules opgenomen uit de leergang Manschap A. De studiebelasting voor deze modules is afhankelijk van de voorkennis van de deelnemer. Deze studiebelasting is niet opgenomen in zelfstudie van de leergang Bevelvoerder.

De leergang Bevelvoerder kent 13 leerwerkplekopdrachten (LWPO). Van de 13 LWPO’s zijn er 8 zogenaamde postoefeningen. Het is aan te bevelen om nog voor de start van de leergang, binnen de vakbekwaamheidsorganisatie van de regio, een planning te maken voor deze postoefeningen. Alle leerwerkplekopdrachten zijn onderdeel van het portfolio van de deelnemer.

In de informatiebronnen binnen de ELO heeft het IFV opleidingsinformatie geplaatst. Hier vind je o.a. de studiegids, het kwalificatiedossier en de toetswijzer.

Samenvattend

We zijn trots op de vernieuwde leergang en kijken er naar uit om deze in het nieuwe jaar zo goed mogelijk uit te rollen voor toekomstige bevelvoerders. Vragen over deze informatie kun je stellen aan Marion van der Smissen.