3 oktober 2018

Stand van zaken en 1e ervaringen leergang Brandweerchauffeur

Inmiddels is de eerste leergang Brandweerchauffeur al een heel eind onderweg. Alle nieuwe onderdelen (ten opzichte van de ‘oude’ leergang) zijn al een keer aan de orde geweest. Zo heeft deze doelgroep de e-learning modules doorlopen en zijn ze op één na allemaal geslaagd voor het online examen. Tijdens de leergang hebben de cursisten in het eerste scenario in de rijsimulator gereden en de praktijkritten zijn nu ook in volle gang.

De ervaringen zijn positief van zowel de deelnemers, instructeurs als de organisatie. Daar zijn we heel blij mee. De volgende leergangen staan al op stapel. We hebben de instructeur (Klaas Pit) en een deelnemer gevraagd om hun ervaringen te delen.

Quotes van de deelnemer:

“De rijsimulator heb ik zeker als meerwaarde ervaren. Je leert het verkeer inschatten en wat je in welke situatie wel en niet moet doen.

Het was voor mij de eerste keer om met de ELO te moeten werken. In het begin erg lastig omdat je geen uitleg krijgt over hoe het werkt, je wordt een beetje in het diepe gegooid. Het was mooi geweest als hier meer uitleg over gegeven kan worden. Verder vond ik het fijn dat er via een filmpje dingen duidelijk worden gemaakt.”

Quotes van de instructeur:

“De opzet van de leergang is goed. De ELO is even wennen, maar men kan hier wel alle informatie vinden die nodig is.

De simulator is een mooi hulpmiddel en eigenlijk ook echt nodig om de theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Je krijgt op deze avond dat mensen toch in discussie gaan over wat er in theorie is geregeld. Het leuke is dat er van tevoren aardig sceptisch gereageerd werd op het gebruik van de simulator, omdat er in de testversie nog wat geluiden uit de regio kwamen over deelnemers die ziek werden in de simulator. Hier hebben de deelnemers op deze avond geen last van gehad.”

Op verzoek van district OOST6 wordt nu een scholingsprogramma ontwikkeld in het kader van blijvende vakbekwaamheid. Samen met de coördinatoren rijopleidingen van de 6 regio’s hebben we een programma opgesteld. De opzet is modulair en lijkt een beetje op het onderhouden van een pilotenbrevet (waarbij je per jaar een x aantal vlieguren moeten maken om je brevet te behouden). Het voorgestelde programma bestaat uit e-learning modules, ritten met een gecertificeerde instructeur, zelfstandige rijopdrachten (vergelijkbaar met leerwerkplekopdrachten), ritten in de rijsimulator en (waar nodig) ritten met specialistische voertuigen.

Insteek is dat we met deze projectgroep vinden dat de doelgroep een gedegen en doordacht programma moet kunnen doorlopen om aantoonbaar vakbekwaam te zijn en dat men voldoende rij-uren maakt. Dit programma is nu doorgerekend en we hebben er een business case bij opgesteld. Op het moment van schrijven is dit geagendeerd voor het Teamleidersoverleg OOST6. Daarin worden ook een aantal mogelijke uitvoeringsscenario’s voorgesteld, omdat het over een grote groep chauffeurs gaat.

Mocht je meer willen weten hierover, schroom niet om te mailen met marcel.van.wijk@bogo.nl.