3 oktober 2018

Stand van zaken leergang Bevelvoerder

De pilotgroep in Twente is in juni jl. gestart met de herziene leergang Bevelvoerder en de eerste docenten zijn bijgeschoold door het IFV.

De leergang Bevelvoerder wordt via de ELO aangeboden en er zijn veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt in deze leergang. De leergang is korter geworden met meer praktijkmomenten. Er wordt nu meer aandacht besteed aan de leiderschapsaspecten van de bevelvoerder. Tevens zijn de laatste ervaringen m.b.t. situationele commandovoering en herziene kijk op brandbestrijding verwerkt.

De herziene leergang bestaat uit 4 blokken:

  • Van manschap naar bevelvoerder
  • THV/WO
  • IBGS
  • Brandbestrijding

Alle blokken zijn net als bij de leergang Manschap A opgebouwd van een klein naar een groot incident. BOGO heeft een aantal van haar docenten een driedaagse bijscholing van het IFV laten volgen om vervolgens in een ‘train de trainer’ alle overige instructeurs en docenten bij te scholen over de inhoud, veranderingen en uitvoering van deze herziene leergang.

Het eerste Activiteitenplan (AP) dat de pilotgroepen gebruiken, kent een aantal problemen en onduidelijkheden. Inmiddels heeft het IFV besloten om vanaf april 2019 een nieuw AP te maken met daarin alle ervaringen van de pilotgroepen verwerkt. Omdat onze regio’s dringend behoefte hebben aan nieuwe bevelvoerders en niet kunnen wachten tot april 2019, heeft BOGO een tussenoplossing door vanaf 1 januari een nieuw AP aan te bieden. Dit AP is dan gebaseerd op de input van de pilotgroepen, eigen inzicht en de wensen vanuit de regio’s.

Landelijk wordt het blok leidinggeven aan IBGS afgesloten met een praktijkexamen. BOGO neemt deel aan een 2- jarige pilot om dit deel, geheel in de lijn van het herontwerp examineren, te beoordelen middels een praktijktoets. (Portfolio)

De proeve van bekwaamheid Brandbestrijding blijft hetzelfde maar zal worden gecombineerd met een IBGS of THV inzet.

BOGO is blij met deze vernieuwde leergang en gaat deze zo goed mogelijk uitrollen voor de toekomstige bevelvoerders.