30 juli 2018

Starten met herziene leergang Bevelvoerder

Het IFV heeft een memo verspreid inzake het starten van de herziene leergang Bevelvoerder per april 2019, omdat het IFV niet eerder de terugkoppeling ontvangt van de implementatiegroepen.

Eén van de implementatiegroepen is veiligheidsregio Twente. Voor iedereen is deze leergang nieuw en we merken dat er nu al veel op- en aanmerkingen zijn over de inrichting van deze opleiding. BOGO begrijpt dat het IFV liever nog niet met de huidige activiteitenplannen verder wil, omdat daar de lessen en verbeterpunten van de implementatieregio’s nog niet in meegenomen zijn.

N.a.v. de laatste BOGO onderwijsraad is het duidelijk dat het starten van de leergang Bevelvoerder in april 2019 voor onze regio’s te ver weg is, omdat er veel nieuwe bevelvoerders op te leiden zijn.
BOGO heeft daarom met instemming van de onderwijsraad het volgende besluit genomen:

Tot 1 januari 2019 verwerkt BOGO in het activiteitenplan leergang Bevelvoerder, daar waar mogelijk, de op- en aanmerkingen c.q. wensen vanuit BOGO, vanuit onze eigen implementatiegroep en mogelijk ook die van andere implementatiegroepen. Denk hierbij o.a. aan scenario’s VR en de oefencentra dagen etc. Door deze werkwijze kunnen we onze docenten, instructeurs en met name de cursisten, beter faciliteren tijdens de ELO-leergang Bevelvoerder.

BOGO start dus vanaf heden geen oude opleidingen meer, maar vanaf 1 januari 2019 de herziene (BOGO) leergang. Leergangen die na 1 april 2019 starten, worden uitgerold conform het activiteitenplan dat door het IFV is opgesteld n.a.v. alle evaluaties.

Met het aanbieden van een nieuw, verbeterd BOGO-activiteitenplan per 1 januari 2019 hopen we aan de wensen van de regio’s tegemoet te komen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Herry Ester
Directeur