Protocol ongevallenregistratie

Iedere docent/instructeur is eindverantwoordelijk voor de veilige gang van zaken tijdens de leergang. Hij of zij ziet er op toe dat de voorgeschreven veiligheidsmiddelen op de voorgeschreven manier worden toegepast en dat de voorgeschreven kleding wordt gedragen voor de vaardigheidstraining (volledig uitruktenue).

Dit geldt niet alleen voor de cursisten, maar ook voor de docent en de instructeurs zelf. De algemeen geldende veiligheidseisen zijn van toepassing op alle praktijklessen en examens. De veiligheidseisen staan vermeld op onze website (veiligheidsplan).

Ongevallenregistratieformulier

Mocht zich een calamiteit voordoen tijdens de leergang dan meldt de docent dit door het invullen van het ongevallenregistratieformulier. Dit formulier wordt vervolgens binnen 24 uur verstuurd naar de Stichting Brandweeropleidingen BOGO in Hattem. De docent stelt de BOGO-opleidingscoördinator (OC-er) van de regio binnen 24 uur in kennis over het voorval, voor zover deze niet bij het incident aanwezig is geweest.

De OC-er informeert vervolgens de Regionaal Opleidingsmanager (ROM-er) van de betrokkenen. Bij ernstige calamiteiten waarbij de docent, of één van de instructeurs of de cursist ernstig letsel oploopt, wordt direct telefonisch contact gelegd met de OC-er van de betreffende regio.

De OC-er informeert de managementassistente over het desbetreffende ongeval en het ongevallenregistratieformulier zodat deze in het MT-ingebracht kan worden. Het ongevallenregistratieformulier wordt in het MT van de BOGO besproken. Zij bepaalt tevens of er een vervolgactie nodig is. De ondernomen vervolgacties (en de resultaten hiervan) worden opnieuw besproken in het MT. Het MT bepaalt of het dossier gesloten kan worden. De managementassistente voert het desbetreffende ongeval op in het VAK-register en houdt daarin de voortgang bij. Omwille van privacy wordt in een separaat bestand (met beperkte toegankelijkheid) inhoudelijk het ongeval beschreven.