29 mei 2018

Terugblik instructeurdag 2018

Donderdag 19 april stond de jaarlijkse instructeurdag op het programma. Wat hebben we het weer getroffen die dag: een goede ontvangst in het safari Meeting Centre in Burgers Zoo en het weer was prachtig die dag. Na een welkom met [...]
Lees verder
24 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet beschermingspersoonsgegevens en daarbij draait het allemaal om privacy. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). [...]
Lees verder
1 mei 2018

Gewijzigde Algemene Voorwaarden

In verband met de nieuwe Europese privacywetgeving hebben wij een kleine aanpassing doorgevoerd in onze Algemene Voorwaarden. Punt 17 'Wet op de persoonsregistratie' is gewijzigd in 'Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)' Bekijk onze nieuwe Algemene Voorwaarden.  
Lees verder
29 maart 2018

Implementatie leergang Manschap A-ELO op BES-eilanden

Na een intensieve voorbereiding is in januari 2018 gestart met de implementatie van de leergang Manschap A – ELO op Bonaire. De BOGO heeft de gehele implementatie begeleid op Bonaire. Door de leergang Manschap A via de ELO te volgen, [...]
Lees verder
29 maart 2018

Leergang Brandweerchauffeur

De pilot Brandweerchauffeur is in januari jl. succesvol afgerond en heeft veel leerzame punten opgeleverd. Zo is o.a. vastgesteld dat de doorlooptijd van de nieuwe leergang ruim genoeg gepland moet worden om de deelnemers voldoende tijd te geven alle onderdelen [...]
Lees verder
28 maart 2018

Leergang BOGO-docent

ls BOGO-docent heb je diverse taken die specifiek horen bij je functie. De BOGO ervaart dat de landelijke leergang Docent minder goed aansluit bij de taken die een docent bij de BOGO heeft. Om onze docenten maatwerk te kunnen leveren, [...]
Lees verder
28 maart 2018

Wijzigingen binnen het Bedrijfsbureau van BOGO

Onlangs zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen het Bedrijfsbureau. Ingrid Sauer was als enige planner werkzaam binnen het Bedrijfsbureau, echter de werkzaamheden zijn te veel geworden voor 1 persoon. Vandaar dat nu een Planbureau is opgericht waarin 3 planners werkzaam [...]
Lees verder
28 maart 2018

Leergang Bevelvoerder herzien

De leergang Bevelvoerder is herzien om een aantal redenen. Er is een nieuw kwalificatiedossier vastgesteld, de ervaringen binnen de leergang manschap A ten aanzien van blended learning en de ELO zijn positief en bovendien is er tegelijkertijd een groot aantal [...]
Lees verder
28 maart 2018

Evaluatiebeleid

Het is gebruikelijk dat deelnemers na de afronding van een leergang een mail ontvangen met daarin een link naar een evaluatie. Evalueren Om deze in te vullen, was het nodig om in te loggen in Veiligheidspaspoort. Voor velen blijkt de [...]
Lees verder
28 maart 2018

Beoordelaars-update

De leergang Manschap A draait inmiddels een jaar in de blended vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de ELO en er praktijktoetsen onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut worden afgenomen. Praktische oefeningen Dit betekent dat de hiervoor opgeleide beoordelaars kennis hebben [...]
Lees verder